February 25, 2019

Meer oor ons

Ons is eerstens ingestel om toe te sien dat daar goed na jou omgesien word.


Persoonlike uitnodiging:

Kontak my as jy graag oorsee wil gaan skool hou. Ek is deel van die institusie in Suid Afrika wat die meeste onderwysers wat Engels as tweede taal gee, oorsee plaas.

Ek sal persoonlik toesien dat jy:

1. Goeie pos kry;
2. Ondersteuing het;
3. TEFL/TESOL kusrus met beurs kry;
4. Finansiering of vlug-beurs vir vliegtuigkaartjie kry;
5. Goeie werksomstandughede het;
6. Jou kontrak deurgaan;
7. Finansiering het om eerste maand te leef tot jy jou salaris kry.
8. Jou deurlopende ondersteuning gee.

Ek sien uit om van jou te hoor.

Beste groete

Michiel Coetzee
Knysna English School / Onderwysers.com

Kontak ons op: 072 075 2945 – Michiel Coetzee
Epos: [email protected]
Facebook: www.facebook.com/Onderwysers

https://knysnaenglishschool.com
https://teachenglishoverseas.co.za

Selfoon en WhatsApp: 072 075 2945